Services

Web Hosting

 BasicIntermediateAdvanced
Disk Space2 GB10 GB30 GB
Monthly Bandwdith30 GB120 GB300 GB
Domains AllowedUnlimitedUnlimitedUnlimited
30 Day Money Back Guaranteeyesyesyes
99.9% Uptime Guaranteeyesyesyes
cPanelyesyesyes
Price$10/mo$20/mo$30/mo
 OrderOrderOrder
FTP Access
24x7 FTP Accessyesyesyes
FTP AccountsUnlimitedUnlimitedUnlimited
E-mail
POP3 AccountsUnlimitedUnlimitedUnlimited
WebMailyesyesyes
Mailing Listsyesyesyes
Spam Assassinyesyesyes
Control Panel Features
Softaculousyesyesyes
Custom Error Pagesyesyesyes
IP Blockingyesyesyes
Password Protected Directoriesyesyesyes
Redirectsyesyesyes
phpMyAdminyesyesyes
Daily Backupsyesyesyes
Website Reports and Statistics
AW Statsyesyesyes
Webalizeryesyesyes
Analogyesyesyes
Bandwidth Usageyesyesyes
E-Commerce Features
Shared SSLyesyesyes
Private SSL Allowedyesyesyes
Dedicated IPyes$2.95/mo$2.95/mo
osCommerceyesyesyes
Magentoyesyesyes
Zen Cartyesyesyes
CubeCartyesyesyes
Technical Features
SSHyesyesyes
MySQL 5yesyesyes
PostgresSQLyesyesyes
PHP 5 (5.2.9)yesyesyes
PEARyesyesyes
Zend Optimizer (3.3)yesyesyes
Ioncube Loader (3.3)yesyesyes
Ruby On Railsyesyesyes
Perlyesyesyes
CGIyesyesyes
Pythonyesyesyes
Server Side Includesyesyesyes
cURLyesyesyes
Cron Jobsyesyesyes
GD2yesyesyes
ImageMagickyesyesyes